Lösningar & tidigare projekt

En lösning som optimerar din hantering.

INP Solutions är specialiserade på att konstruera, designa och tillverka produkthållare i miljöcertifierad plast. Tillsammans jobbar vi fram en kostnadseffektiv lösning som gör att du kan lita på att dina robotar hittar rätt, att automationslinjen rullar på, att onödiga arbetsmoment elimineras och att dina produkter är skyddade under transport och lagring.

INP Solutions är en dessutom premiumaktör när det gäller hållbarhet. Du kan tryggt sätta kryss för att ditt val av partner uppfyller företagets hållbarhetpolicy och ger full spårbarhet av ingående material.