Flowpack

Inom livsmedelsindustrin ställs det idag höga krav på välutvecklade maskiner som kan effektivisera paketeringen av olika varor. På senare tid har det därför blivit populärt att använda sig utav så kallade flowpackmaskiner.
Som namnet tyder skapar maskinerna ett flow (flöde) och hanterar paketeringen av en större mängd produkter på kort tid, vare sig det avser packningen av enskilda produkter eller tråg.

Flowpack har många fördelar, och inte minst inom livsmedelsindustrin:

Kostnadseffektivt

I en flowpackmaskin packas många varor på väldigt kort tid, och använder även upp mindre energi än andra förpackningsmetoder.

Flexibilitet

Många olika typer av varor kan förpackas med denna metod, då det går att anpassa till olika typer av former och produkter.
Förpackningarna i sig kan också anpassas för att främja ert varumärke då man också kan anpassa designen på själva förpackningarna så att de står ut i mängden.

Förlängd hållbarhet

Många livsmedel håller bättre om de är förpackade, vilket också ökar värdet på själva produkten. Förpackningen bidrar även till att livsmedlen inte kontamineras utav andra, yttre, faktorer.