Kartong vs. Plast

Fördelar med plastförpackningar

Plast och kartong är båda väldigt populära förpackningsmaterial. Dock skiljer sig de två materialen från varandra i tillverkning, miljöpåverkan och det skydd. 

Fördelarna med plastförpackningar är att de främst är väldigt mångsidiga och kan användas inom ett flertal olika områden. Förpackningarna underlättar även vid leveranser då de är små, lätta, och har en bra hållbarhet. De har också en god barriär mot yttre kontaminering, vilket är väldigt användbart inom livs- och läkemedelsindustrin. 

Jämförelsevis är kartongförpackningar större och tyngre. En kartong väger i snitt runt 100 gram medan en lika stor plastförpackning endast väger runt 2 gram. Detta innebär att transporter både kan bli billigare och minska koldioxidutsläppen om man väljer en plastförpackning före en i kartong. Kartongförpackningarna ger heller inte samma skydd mot yttre påfrestningar som plastförpackningarna, då de lätt kan angripas av fukt och mögel. 

Återvinning av plast

Plastförpackningar tillverkas i dag till största del utav fossila, icke-förnybara, råvaror och det blir desto viktigare att återanvända och återvinna de produkter som görs idag. Exempelvis så kräver 1 ton plast ca 65-88% mindre energi att återvinnas än att skapas från en ny råvara. Tyvärr är det inte all plast som återvinns i dagens samhälle, och den negativa aspekten blir att det behöver kompenseras med nya produkter från de fossila råvarorna. 

Vi på INP Förpackningar försöker därför ta ett stort ansvar där 70% av vår PET-användning kommer från återvunna PET-flingor.
Fördelen med just PET-flingor är att, även om de är återvunna, inte påverkar slutproduktens funktionalitet eller styrka.