Termo/Vakuumformning

Vakuumformning är i dag en av de äldsta och mest förkommande metoden för formning av plastförpackningar. Det är en förenklad process av termoformning där man värmer, sträcker och formar plast över en kyld form. I vakuumformning trycker man plastfilmen mot formen med hjälp av vakuum för att skapa en förpackning som är anpassad till specifik produkt.

Tack vare vakuumformning kan man skapa produkter vi använder oss utav dagligen. Troligtvis hade produktutbudet sett annorlunda ut om det inte vore för denna mångsidiga produktionsteknik.

Skillnaden på vakuumformning och termoformning

Termoformning av plast är egentligen en generell term som beskriver processen av hur man gör om en tunn plastfilm till en tredimensionell form.  Vakuumformning är alltså en del i detta där man med hjälp av vakuum formar plasten efter den önskade formen. På så sätt kan man forma olika typer av produkter. Bland de vanligaste produkterna är bland annat plasttråg, fordonsdelar och medicinsk utrustning. Rent generellt finns det inget område som i dagsläget inte använder sig utav vakuumformade produkter.

Redan i början av 1900-talen uppfann man processen att forma plast, och den har fungerat liknande sedan dess. På senare tid har man däremot skapat material som är tillräckligt töjbara för att kunna användas på en industriell skala.

Beroende på produkt väljer vi på INP att antingen termoforma eller vakuumforma.
Termoformningen används mestadels då det är en snabbare metod att forma produkterna som efterfrågas. Vakuumformning använder man i stället vid produktion av former som är djupare för att få en jämnare formning. Det är dock inte sällan vi använder oss utav båda typerna för att optimera hastigheten i maskinerna.

Förpackningarna som formats, oavsett metod, fortsätter sedan genom ett stansverktyg och staplas upp i ett magasin varpå en operatör synar och paketerar produkterna.

 

Hur skapar man en form?

Innan en färdig förpackning blir klar för användning, finns det några steg man tar innan:

  • Design
  • Framställning av prototyp
  • Verktygstillverkning
  • Produktion
  • Paketering
  • Leverans

Beroende på vilken form som ni efterfrågar, kan vi antingen använda oss utav ett redan färdigt verktyg för formning, eller skapa ett helt nytt. Detta gör att vi kan vara flexibla och erbjuda mängder av valmöjligheter. Förpackningarna blir också enklare att integrera med resterande produktion.

För- och nackdelar med vakuumformning

Eftersom vakuumformning kan vara så pass mångsidigt och går att anpassa efter olika industrier, som livsmedel och medicin, så finns det många fördelar.

Produktionen är kostnadseffektiv och tar mindre tid att framställa jämfört med andra tekniker. Med ökad teknik inom 3D-print kan även detta bli ytterligare effektivt. Även flexibiliteten i att kunna byta ut design på sina produkter ökar, då det med vakuumformning är mycket lättare att skapa de verktyg som krävs.

Nackdelen i vakuumformning är dessvärre att produkterna behöver ha en relativt enkel form med inte alltför många detaljer eller tjocka väggar. Oavsett finns det fler fördelar än nackdelar, och så länge den önskade slutprodukten inte är för komplex är vakuumformning det rätta valet för många.

Våra vanligaste plaster

Plast är i sig inte ett eget material utan är uppbyggt av en mängd olika delar. Dessa delar, eller så kallade polymer har olika egenskaper och kan göra att plasten antingen är mjuk eller gård. Till dessa polymer tillsätter man även en rad olika tillsatser för att skapa en produkt som är väl anpassat till sitt ändamål.

Tillsatserna plasttillverkningen kan göra att plasten får en specifik färg eller ger den egenskaper som ett antibakteriellt skydd eller att den är flamsäker. Valen är många och varierar helt och hållet med vad plasten är avsedd till.

Läs mer

Plastens historia