Miljövänlig plast

Det diskuteras mycket idag om att börja producera miljövänlig plast. Många av de produkter som görs idag är antingen helt i plast eller innehåller olika plastkomponenter. Från din dator, till kläder och byggmaterial så finns plast med som en beståndsdel. Det tar väldigt lång tid för plast att brytas ned i naturen och många plasttillverkare ser därför över valet utav material och tillsatser för att skapa en produkt som kan användas i samspel med människor och natur.

Bioplast - en miljövänlig plast


Sedan en tid tillbaka har det börjat produceras plast på ett mer hållbart sätt genom att använda sig utav förnybara råvaror. Dessa produkter görs istället av socker eller mjölksyra och kallas bioplast. De håller lika hög standard som en klassisk plastprodukt, men burkar i gengäld vara lite dyrare. Även om bioplasten är tillverkad från en förnybar råvara är inte all bioplast nedbrytbar i naturen och delas därför in i två grupper: icke-biologiskt nedbrytbar och biologiskt nedbrytbar.

Den icke-biologiskt nedbrytbara plasten som främst görs på etanol från sockerrör har samma egenskaper som den traditionellt framställda plasten, men även om grunden är socker bryts denna ändå inte ned. Den plasten är som å andra sidan är biologiskt nedbrytbar framställs från mjölksyra tillsammans med stärkelse och går att slänga i komposten

Plaståtervinning och R-PET

EU har en hårt reglerad lagstiftning gällande plaståtervinning, men endast 42% av all plast gick tillbaka till återvinning under 2018. Vi på INP Förpackningar tar vårt ansvar för plastproduktionen och producerar till störst del PET. 70% av detta är återvunnet material, även kallat R-PET och vi erbjuder tillverkning av samtliga produkter i 100% R-PET.

Om plasten är ren utan farliga tillsatser kan den smältas ned för att forma nya produkter. PET-förpackningarnas kvalitet minskar inte även om den återanvänds vilket gör den till ett kostnadseffektivt material att använda sig utav. Rent produktionsmässigt blir framställningen utav R-PET också mer miljövänlig än om man skulle producera vanlig PET från grunden. Det gör också att mindre PET-produkter hamnar på deponier runt om i världen.