Paketering och förpackningsmaterial

Paketering är oftast det sista steget innan leverans ut till slutkund och är viktigt för att varorna ska komma fram oskadade. Det är också viktigt att ta i beaktning vilken typ av paketering som passar bäst för själva produkten men också för att sänka transportkostnaderna så mycket som möjligt.

Plast vs. kartong

Plastförpackningar har i dagsläget ett övertag mot kartong eftersom de är mycket lättare, stöttåliga och har en naturlig barriär mot fukt och mögel. Egenskaperna gör det därför möjligt att frakta varor som är ömtåliga för yttre faktorer och påfrestningar.

Kartongförpackningar har inte samma skydd som plast och de kräver även mycket vatten vid återvinning. Vissa förpackningar av kartong kan inte heller återvinnas ifall emballaget blivit förorenat med matrester eller annat avfall. Självklart har även plastförpackningar en stor inverkan på miljön eftersom de skapas av fossila bränslen, men de är mycket enklare att återvinna och förlorar inte sina goda egenskaper i processen. 

Fördelar med paktering i plast

Mångsidighet och kostnadseffektivt

Produkter i plast kan anpassas till varorna de ska förvara på ett helt annat sätt än kartong. Vid paketering av exempelvis varor för butiksdisplay kan tråg designas efter produkterna de ska innehålla. Det gör både paketering och frakt enklare, men produkterna blir även mer lättillgängliga och synliga. Plast i sig är också det billigaste paketeringsmaterialet och är enkelt att producera i stor skala.

Lättvikt

En kartongförpackning kan väga runt 100g, medan en motsvarande förpackning i plast endast väger runt 2g. Dels tar förpackningarna upp mindre plast vid transport, och transporterna blir lättare vilket bidrar till ett minskat koldioxidutsläpp.

Långvarighet

Produkterna kan användas länge, utan att de tar skada på samma sätt som en kartongförpackning.
Paketering i plast har även en bättre motståndsförmåga för yttre påfrestningar. Ett plastpaket som faller till marken brukar sällan ta mycket skada, och kan av detta skäl även återanvändas ett flertal gånger innan det går till återvinning.