Blisterförpackningar

Blisterförpackningar har en rad olika användningsområden och används primärt för att skydda känsliga produkter under en längre tid.
Många känner igen blisterförpackningar för läkemedel, men de går även att använda för andra förbrukningsvaror som livsmedel, verktyg och leksaker. De även en kostnadseffektiva förpackningar med en bra hållbarhet och förlänger livslängden på exempelvis läkemedel då de skyddar mot yttre påfrestningar som fukt, eller manipulering. 

Blisterförpackningar för läkemedel

Blisterförpackningar är väldigt populära inom läkemedelsindustrin då de har ett bra skydd mot fukt och mögel. De ger även produkterna en märkbart längre hållbarhet. Många gånger brukar man även kalla dessa förpackningar för medicinkartor. Förpackningarna formas efter det läkemedel den ska innehålla, och lamineras sedan med ett tunt lager aluminium.

En anpssad lösning för blisterförpackningar.

Under sidan för våra tidigare projekt kan du läsa mer om ett tidigare projekt vi har genomfört inom medicin.

Andra typer av blisterförpackningar

Förutom medicinkartor kan blisterförpackningar göras i även andra former för att passa andra användningsområden. De enklaste blisterförpackningarna är dem som formas som en bubbla över produkten och limmas fast, men det finns också både vikblister och eco-blister. Vikblister kan man öppna och stänga genom att man viker fram- och baksidan. Förpackningen försluter sig då automatiskt och gör det snabbt och enkelt att paketera sina varor.  Eco-blister liknar plastbubblan, förutom att det istället viks över en kartongbit som försluter förpackningen. 

Fördelen med blisterförpackningar är att de går att anpassa efter det motstånd man önskar för att undvika att förpackningarna manipuleras. Vid paketering av produkter som löper en risk för stöld och/eller stöldskador kan man göra förpackningarna svårare att öppna för hand. 

Återvinning och sortering

Det är i dagens samhälle viktigt att man sorterar de plastförpackningar som inte längre används. Detta för skapa ett mer hållbart samhälle, där vi istället för förbränning kan återanvända gamla plastförpackningar till nya.

Blisterförpackningar sorteras främst baserat på det material det till största del är gjort av, dvs. plast. Även om medicinkartor har en viss del aluminium källsorteras de ändå som plast då det är så pass lite aluminium på dem. De produkter som har kartong (ex. Eco-blister) ska man sortera som både plast och papper.