Plastförpackningar inom industri kan vara väldigt olika. Allt beror på efterfrågan och om det rör sig om små eller stora produkter som man önskar förvara, skydda eller frakta. Termoformade plastförpackningar är lätta och har även en kapacitet att kunna lagra produkter upp till 100 gånger sin egen vikt. Förpackningarna kan enkelt flyttas och fraktas till en minskad kostnad jämfört med andra paketeringslösningar. Något som underlättar vid produktion i stor skala. 

Med en stor automatisering inom industrin är det viktigt att förpackningarna går att integrera i produktionen. Som specialister på bland annat tråg kan vi tillsammans med er anpassa förpackningarna enligt önskemål.

Fördelar med våra plastförpackningar för industri

Fördelarna med att använda sig utav våra vakuum- och termoformade plastförpackningar är att man kan skapa vilken form som helst. Exempelvis arbetar vi med allt från blisterförpackningar till specialgjorda lösningar för livsmedel. Produkterna är även kostnadseffektiva, där man kan hitta alternativ som passar olika budgetkrav. Då förpackningarna är resistenta mot fukt, men även mögel skyddar de era produkter och passar inom många olika områden och till en rad olika produkter. 

Vi vill även tro att väldesignade förpackningar blir mer tilltalande då de är väl anpassade för den eller de produkter ni säljer samt att de blir mer och mer miljövänliga. I dagsläget gör vi våra produkter med återvunnen PET (R-PET) gjord på 85% återvunna PET-flingor.