Matförpackningar

I dagens samhälle finns det många olika typer av matförpackningar i plast eftersom det i dagsläget är det mest lämpliga materialet för direkt kontakt med livsmedel. Förutom att det erbjuder en god barriär, torkar det heller inte ut som andra material.

Se vårat standard utbud av matförpackningar i vår katalog.

För tekniska specifikationer, inner - och yttermått på samtliga produkter.

Fördelar med matförpackningar 

En vakuumformade matförpackning ger många fördelar när det kommer till livsmedelshantering. Möjligheten att kunna återförsluta och återanvända en plastförpackning gör att många livsmedel får en längre hållbarhet när det kommer till fräschör, men också att det underlättar i förvaringen och hanteringen av varorna. 

Många livsmedel klarar sig rent av mycket bättre i en plastförpackning än om den skulle varit utan. Ett klassiskt exempel är gurkan; att även om det för många kan verka onödigt att en enskild gurka ska behöva plastas in, återstår faktum att det förlänger hållbarheten med nästan dubbla tiden. Fördelen är att man på så sätt kan undvika det matsvinn som annars skulle ske med att många produkter skulle vara färska en mycket kortare tid.

Plastförpackningar minskar matsvinnet

Även kött och andra färska råvaror håller mycket längre i en plastförpackning än om de skulle förpackas på annat sätt. Matbutikerna kan alltså spara mycket som annars skulle blivit svinn. Matsvinnet är också en av de största faktorerna som bidrar till ett ökat utsläpp av växthusgaser. Utan dagens plastförpackningar skulle dessa utsläpp öka då råvarorna skulle få en betydligt kortare hållbarhet och inte heller kunna transporteras de sträckor som de gör idag.

Nackdelen är självklart den återkommande faktorn att plasten tillverkas av en icke förnybar råvara, men tar både producenter och konsumenter ett ansvar kan vi tillsammans hantera dessa på ett ansvarsfullt sätt och skapa en hållbar livscykel för samtliga plastprodukter.

För oss är det en självklarhet att livsmedelsförpackningar måste hanteras på ett väldigt säkert tillvägagångssätt. Sedan i juli 2016 är vi på INP Förpackningar certifierade för FSSC 22000 för att kunna hantera era förpackningar korrekt och med livsmedelssäkerhet. Vi har sedan 2006 arbetat med en bred HACCP med fokus på livsmedelssäkerhet och haft detta i åtanke när vi byggde vår nya fabrik. Vi arbetar även utefter Normpack och erhåller även ett certifikat därifrån.