OM OSS

Vi på INP Förpackningar har en vision om att skapa förpackningar som ökar värdet på era produkter. Vi skapar rätt förutsättningar genom att alltid ta vårt ansvar för helhetslösningen och ligga i framkant i utveckling av nya tekniker, idéer och material.


 INP Förpackningar AB (Inaoura-pac, latin för att "packa i finare material") startades 2003 av ägaren Christoffer Bergman. Från start var fokus på import av huvudsakligen livsmedelsförpackningar från europeiska länder, men också från resten av världen. Med en klyfta i marknaden där avsaknaden av en lokal förpackningsproducent startades Trade & Tooling AB (ToT) år 2006 som ett renodlat verktygsföretag för design och framställning av formar till bageri- och livsmedelsförpackningar, men redan 2008 inköptes en produktionsmaskin från Tyskland som gjorde att ToT kunde börja producera egna livsmedelsförpackningar mer hållbart, och lokalt i Småland.

2015 bytte ToT namn till INP Förpackningar AB, och tillverkar idag vakuum- och termoformade plastförpackningar inom livsmedel, medicin och industri.

Våra Värderingar

Våra värderingar är konstanta – inte företaget

Genom att ha tydliga värderingar kan vi bättre fördela ansvar och förenkla var och ens beslutsfattande. Det är varje medarbetares ansvar att arbeta efter våra värderingar och vi anser att en uppgift kan delegeras, men inte ett ansvar.

Professionalism – Vi arbetar efter att i varje projekt utföra det vi förutsatt oss. Att alltid hålla det vi lovar, med råge, och med seriositet och passion lösa våra kunders problem. Att alltid eftersträva det nyaste inom utveckling/teknik i de områden våra kunder möter sina utmaningar. Professionalism är lika viktigt för oss internt inom INP som externt; hur vi bemöter varandra och hur vi utvecklar oss själva och företaget.

Entreprenörsanda – Vi vågar utmana. Vi är målinriktade entreprenörssjälar med lusten och förmågan att utveckla goda idéer till goda affärer i samspel med våra kunder. Vi ser möjligheter när världen förändras och stagnerar aldrig i invanda mönster eller metoder. Precis som våra kunder är vi i behov av att ständigt utvecklas, skapa nytt, tänka fritt och våga.

Balans – Vår filosofi ”Business Wellness” har vuxit fram ur just begreppet balans. För oss handlar det om att hitta jämvikten runt en rad viktiga faktorer – professionalism och entreprenörsanda, människa och företag, arbete och fritid. Ett företag och en människa i balans har kraften och modet att förändra och utveckla.

Kvalitetspolicy

 • INP Förpackningar ska alltid eftersträva nöjda kunder. Våra processer ska kännetecknas av rätt kvalitet, rätt leveranstid och säkra produkter ur livsmedelssäkerhetssynpunkt.
 • Uppfylla lag- och myndighetskrav.
 • Leverera produkter och tjänster till av kunden förväntad kvalitet.
 • Följa nollfelsprincipen och arbeta med ständiga förbättringar.
 • Ha hög kundnöjdhet och göra uppföljningar med hjälp av kontinuerliga kvalitetsmätningar.

Kortfattat ska vi

 • Sträva mot noll fel
 • Göra rätt från början
 • Leverera rätt kvalitet i alla led
 • Arbeta med ständiga förbättringar
 • Hantera reklamationer snabbt och effektivt
 • Ha kunniga medarbetare och ledare