VÅRA VANLIGASTE PLASTER

Plast är i sig inte ett eget material utan är uppbyggt av en mängd olika delar. Dessa delar, eller så kallade polymer har olika egenskaper och kan göra att plasten antingen är mjuk eller gård. Till dessa polymer tillsätter man även en rad olika tillsatser för att skapa en produkt som är väl anpassat till sitt ändamål.

Tillsatserna plasttillverkningen kan göra att plasten får en specifik färg eller ger den egenskaper som ett antibakteriellt skydd eller att den är flamsäker. Valen är många och varierar helt och hållet med vad plasten är avsedd till. 

TERMOPLAST

Detta är ett samlingsnamn för de plaster som används vid vakuum- och termoformning. Plasterna i denna grupp har egenskapen att de blir mjuka vid uppvärmning och kan modelleras efter önskade former.

Eftersom just vakuum- och termoformning kan skapa produkter till varierande användningsområden använd termoplast till en rad olika produkter. Det kan vara allt från förpackningar till fordonsdelar. Beroende på vilket ändamål plasten ska ha, adderar man olika tillsatser som ex. bakteriedödande medel eller färg.

POLYETEN (PE)

Detta är en av den mest använda plasten i våra hushåll. Bland annat finns den i plastfilm, bärkassar och en del mjuka plastförpackningar.

POLYPROPEN (PP)

Polypropen är en typ av termoplast som man främst använder inom fordonstillverkning, men också inom medicin och livsmedelsindustrin. Produkterna anses har en låg miljö- och hälsorisk och används därför ofta till produkter som bl.a ketchupflaskor, sugrör och medicinförpackningar.

Den tål också högre värmepåfrestningar och funkar bra till förpackningar som ska användas i mikrovågsugn.

POLYSTYREN (PS)

Polystyren är en av de mest populära plasterna inom vakuumformning då det är lätt att forma och ger hårda, tåliga produkter.

Oftast använder man polystyren för tillverkningen av skyltar och är en beståndsdel i frigolit. Även vissa engångsartiklar för livsmedel görs i polystyren men har dessvärre en högre hälsorisk än polypropen.

POLYVINYLKLORID (PVC)

PVC, eller polyvinylklorid som det egentligen heter, är en plastsort med ett flertal olika användningsområden som exempelvis matförpackningar, leksaker och byggmaterial. Detta är ofta den plast som kommer upp i diskussioner kring miljö- och hälsorisker, då de anses vara höga i denna plasttyp.

Vid tillverkning av PVC adderar man olika tillsatsämnen, och oftast ftalater (mjukgörare) som kan rubba hormonbalansen och ska därför användas med stor försiktighet. Sedan 2015 har EU införts ett förbud mot dessa ftalater, men det kan fortfarande förekomma vissa PVC-produkter som producerats innan dess. Även vinylkloriden anses vara cancerframkallande.

POLYETYLENTEREFTALAT (PET, POLYESTER)

PET är nog en av de mest kända plasttyperna och står för polyetylentereftalat. Man använder till en rad olika produkter, men främst förpackningar, flaskor och syntetfiber. Alltså kan du förutom i din läskflaska, även hitta PET i dina kläder.

Det finns idag olika undergrupper till PET, varav R-PET är den vi främst använder oss utav på INP Förpackningar. Vi producerar 98% PET, varav 70% är R-PET. R-PET står för Recycled PET (alltså återvunnen PET) och innebär att man maler ner tidigare PET-förpackningar till små flingor, som sedan kan ingå i produktionen av nya förpackningar. 

Förutom R-PET finns det även flera andra sorter:

  • A-PET

Denna PET-typ är i princip den typ som används när man pratar om PET över lag.Den används främst i displayer och tillverkning av matförpackningar då det har en väldigt klar, genomskinlig yta.

  • G-PET

Även denna typ är bra ämnad för displayer och används främst inom plexiglastillverkning. Skillnaden mellan A- och G-PET är att G-PET har en tillsats av glykol samt att den är populär inom 3D-tillverkning.

  • C-PET

De flesta PET-typer är väldigt klara, men just C-PET är något mer grumligare. Grumligheten uppstår eftersom plasten kristalliseras för att skapa ett tåligare material. Produkter gjorda av C-PET lämpar sig oftast till produkter som behöver hålla även vid högre temperaturer (ex. i mikrovågsugn).

POLYAKTID (PLA)

PLA som står för polyaktid är en typ av bioplast. Plasten tillverkas utav socker och har liknande användningsområden som PET där den kan formas på liknande sätt och är även den genomskinlig.

POLYKARBONAT (PC)

Denna plastsort har mycket tåliga egenskaper och lämpar sig till produkter som behöver tåla hög värme men också slag. Exempel på detta kan vara maskinskydd, fordonsdelar och till och med nappflaskor.

POLYAMID (NYLON)

Poluyamid, eller nylon som det ofta kallas, är ett väldigt tåligt fiber. Det används väldigt ofta i kläder som ska väga lite och samtidigt torka snabbt. Man använder även polyamid i köksredskap då det också är material som tål höga temperaturer.

POLYTETRAFLUORETEN (PTFE, TEFLON)

Teflon är ett väldigt populärt material och används idag i ett flertal köksredskap. Många produkter som plåtar och stekpannor har idag den kända non-stick ytan som gör att mat inte bränner fast vid stekning eller bakning. Teflon är också väldigt värmetåligt och klarar temperaturer upp till ca 300°C

Returplast

Det finns mycket få returprodukter på marknaden i dag som används i direkt kontakt med livsmedel, men ett exempel är PET-flaskor helt framställda av återvunnet material. PET-flaskor med ett mittskikt av återvunnen PET har dock funnits länge. Återvunnen PET har visat sig motsvara de krav som EU ställer på nytt material.

Källa: Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se