PLASTENS HISTORIA

Plastens historia började redan under 1500-talet då den tyske alkemisten B Schobinger experimenterade med en sorts plast baserad på ost. I början av 1860-talet uppfann den engelske kemisten och metallurgen Parkes det första konstgjorda plastmaterialet som kunde användas praktiskt, men först under andra världskriget och 1950-talet tog plastindustrin fart på allvar.

Plast är inte ett material utan många. Gemensamt är att plast är det material som oftast har direkt kontakt med maten i olika förpackningar. Här kan du läsa mer om olika slags plast och hur den påverkar det vi äter. Tänk på att bara använda plast till det de är avsedda till. Värm exempelvis inte mat i en behållare som är gjord för att förvara kall mat.


Vilken plast är ok att använda i förpackningar?

Märkningen med "glas och gaffel"-symbolen eller orden "till livsmedel" används på alla plastmaterial som är säkra att använda till mat. Återvinningssymboler, till exempel en triangel med siffra inuti, anger huvudplasten i produkten. Läs mer om olika slags plast och vilken siffra som gäller för vilken plast i fördjupningen längre ner.


Går det bra att använda glas och tallrikar tillverkade av plast i förskola, skola eller i hemmet?

Om produkten har glas-gaffel-symbolen som märkning är den säker att använda i kontakt med mat, det gäller både förpackningar och serveringsprodukter som glas eller tallrikar.


Är det olämpligt att förpacka mat i plastfilm av PVC?

De ämnen som gör plasten mjuk, till exempel ftalater och adipater, och som användes i PVC-film, debatterades intensivt redan under 1980-talet i Sverige. Anledningen är att ftalater möjligen kan påverka förmågan att få barn.

Den plastfilm du köper för att använda hemma är oftast gjord av polyeten (PE, till exempel Glad-pack) och innehåller inte mjukgörande ämnen. Tidigare fördes mycket av mjukgörarna dessutom över till livsmedel, till exempel från plastfilm av PVC till fet mat. Problemet har minskat på senare år, dels för att PVC-plast används mindre, och dels för att man allt mer använder plastfilm utan mjukgörare.

PVC-plastfilm (polyvinylklorid) med mjukgörande ämnen används främst vid butiksinpackning. Det finns olika typer av plastfilm av PVC. Vissa passar endast till frukt och grönt. Om man skulle använda samma typ av PVC-plastfilm till feta livsmedel som ost och grillat kött finns det risk för att mjukgörare i filmen vandrar (migrerar) över till livsmedlet.

Men det finns också PVC-film som kan användas för att förpacka feta livsmedel, som till exempel ost. Det ska då tydligt framgå av märkningen av plastfilmen att den är lämplig att förpacka ost i. Är du osäker på om lämplig film används i din butik, fråga då vad de använder.


Är det farligt att använda stekpannor och kastruller som har ett skadat teflonskikt?

Det finns inget som tyder på att teflonflagor som lossnar från en stekpanna eller kastrull när man steker eller kokar maten innebär några hälsorisker.


Vad ska man tänka på när man använder grillgaller?

Var försiktigt om du använder nät eller grillgaller belagd med PTFE/Teflon när du grillar, följ tillverkarens anvisningar. PTFE-galler i ugn där temperaturen kan hållas under kontroll är inga problem.

PTFE är en termoplast som sälj under olika namn, bland annat Teflon. Materialet klarar värme upp till 260–300° men smälter vid cirka 330°. När man grillar är det vanligt med temperaturer över 330°C, särskilt om fett eller marinad droppar ner och orsakar flammor. Då kan temperaturen bli åtskilligt högre (>750°C).


Vilka förpackningar kan man använda i mikrovågsugn?

Använd bara en förpackning i mikrovågsugn om det finns märkning som visar att det går bra. Risken att ämnen förs över till maten är större vid höga temperaturer. Alla material och produkter som kan komma i kontakt med mat ska vara märkta så att man förstår hur de kan användas.