RPET – Mer än materialet

De senaste två veckorna har de flesta antagligen inte missat att vi numera erbjuder alla våra produkter i 100% återvunnet material RPET. Det är dock inte bara materialet och produkterna som gör att vi kan uttala oss som hållbara. Självklart gör vi arbete på flera olika håll för att göra vår verksamhet så hållbar som möjligt.

Under flera års tid har vår verksamhet enbart drivits av fossilfri energi av Vattenfall. Detta innebär att all el som vi gör åt kommer från vind -, vatten – och kärnkraft. För oss är det ett självklart val att använda denna typ av el för att säkerställa att vi på INP inte påverkar klimatet negativt. Men detta tyckte inte vi var tillräckligt. Utöver den fossilfria energin från Vattenfall, har vi nyligen installerat 300(!) nya solpaneler som kommer att genera 150 MW per år. Solenergin kommer att börja träda i kraft hos oss i början på hösten 2022.

Energikällorna som vi på INP använder gör att vi inte bara kan kalla vårt material för hållbart, utan hela verksamheten.

Har du fler frågor kring vårat hållbarhetsarbete?
Besök vår sida om RPET, eller kontakta oss.