RPET – En enkel cykel!

Förra veckan lanserade vi vår kampanj om våra RPET produkter. Redan sedan vi grundades har vi erbjudit produkter i 100% RPET, men att numera kunna erbjuda alla våra produkter är något vi är väldigt stolta över. Men vad är det egentligen som möjliggör att vi kan återvinna restprodukter och fortfarande behålla samma kvalité på RPET-produkterna?För att kunna erbjuda återvunna förpackningar till våra kunder har vi investerat i ett påkostat retursystem som gör det möjligt för att återställa restmaterialet om och om igen. Men vad är det egentligen som möjliggör att man kan återvinna restprodukter och fortfarande behålla samma kvalité på produkterna? Faktum är att stegen som ingår i tillverkningscykeln är väldigt enkla att förstå.

Det första steget i tillverkningen av RPET produkterna sker under produktionen. Där har vi en uppsamling av restprodukter som skapas under produktion. Materialet samlas upp i form av rullar som vi sedan enkelt kan montera av. Rullarna placeras sedan på ett transportband som tar de vidare in i vårt retursystem där plasten mals ner till små partiklar. Allt material samlas upp i stora säckar.

Säckarna med restmaterialet skickas sedan i väg för att återställas. Där blandas och smälts restprodukterna tillsammans med returnerade PET-flaskor (ja, de flaskorna du pantade förra veckan)! Processen gör att alla bra egenskaper i plasten finns kvar och att kvalitén på plasten är den samma som tidigare. Av denna blandning skapas sedan rullar av 100% R-PET som används till produkterna hos oss på INP!

Enkelt att förstå, eller hur?
Du kan läsa mer genom att besöka vår sida om RPET. Klicka här!