Tävla om ett pilotprojekt på Elmia Subcontractor

Tävla om pilotprojekt Elmia Subcontractor INP Solutions

Så enkelt är det.

Du kan vinna ett pilotprojekt tillsammans med INP Solutions. Värde 25 000 kr.

Piloten ska vara ett aktuellt och pågående projekt eller ett skarpt utvecklings- och prototypprojekt. Läs våra exempel här nedanför.

Om du vinner kommer vi tillsammans att jobba fram en skarp lösning, tar fram ett provverktyg inklusive 5 – 10 prover som ni kan utvärdera i er verksamhet. Du accepterar att INP får använda detta som ett exempel på hur vi jobbar lösningsorienterat utifrån kundens behov och förutsättningar samt INPs erfarenhet och kompetens.

Om ditt pilotprojekt leder till en beställning hos INP Solutions kommer verktygsritningen att lämnas över till sitt företag. Har du redan upparbetade kontakter med någon annan leverantör har ni självklart möjlighet att i ett senare skede köpa ritningarna av oss.


Anmäl dig till tävlingen

Skicka ett mail till Adam Hägg ah@inp.se med samtliga kontaktuppgifter. Beskriv din utmaning kort, gärna under någon av kategorierna ovan, eller mer generellt, för att kvalificera dig.

Exempel på projektområden


Du är på gång eller håller på att robotisera din tillverkning.

Någonstans i din produktion ska en robot hantera dina detaljer, antingen för mellantransport till nästa robot eller för dispensering och packning för utleverans. Du söker en lösning som säkerställer en exakt och stabil positionering inför de efterföljande momenten.


Du är på gång eller håller på att automatisera din produkthantering.

Du har ett högt automatiserat produktionsflöde som matar fram produkter eller detaljer för vidare hantering eller effektiv automatpackning i pall eller kartong. Du söker en lösning som säkrar hanteringsflödet, underlättar packningsmomentet och skyddar dina detaljer under transport.


Du vill eliminera transportrisker i dina leveranser

Du tillverkar eller hanterar känsliga detaljer. Därför är det avgörande för din kund att dessa kommer fram utan skador eller i oordning. Du vill säkra detta på ett effektivt sätt innan leverans.


Du behöver förbättra din slutprodukt

Du letar efter en lösning som förbättrar funktionen, ökar värdet eller minskar kostnaden för din slutprodukt. Eller förbättrar exponeringen vid köptillfället eller förbättrar upplevelsen av din produkt vid konsumtionstillfället. Du har en fundering, men vet inte om det går att lösa.


Du vill utveckla en ny produkt med större kundnytta

Du ser en möjlighet att flytta fram dina positioner på marknaden med en helt ny produkt. Det kan handla om att förenkla en process, skapa nya användarvärden eller en konkurrenskraftig kostnadsbild. Du söker en erfaren utvecklingspartner.


Du har en helt ”galen” idé som du vill förverkliga

Här har du kanske ditt guldägg, men det måste kläckas. Du vet inte om idén går att genomföra, fast du misstänker att INPs breda och spetsiga kompetens inom området termoformning kan vara en väg fram.