Skyddstråg för packningslinje

2022-11-08


I detta projekt var vår kund ute efter en helhetslösning som innebar att vi tillverkade skyddstråget enligt deras önskemål. Önskemålen var att skydda, positionera och transportera deras slutprodukt. Tillsammans med kunden så fick vi till ett tråg som uppfyllde deras krav och som resulterade i en helautomatiserad packningslinje. Vår kund har sedan säkerställt ett returflöde av trågen, vilket möjliggör återanvändning av trågen. Både praktiskt och miljösmart!

Planteringstråg för utomhustak

2022-11-08


Vi på INP fick äran att utveckla, producera och leverera ett plasttråg till en kund som tillverkar samt monterar sedumtak. Tråget monteras direkt mot taket och i det planteras växter som skapar den härliga känslan ett sedumtak har. Förutom att agera ram för växterna, samlar också tråget upp vatten. Ett spännande projekt från start som resulterat i ett väldigt fint resultat.

Positioneringstråg för automatisering

2022-08-22


Vår kund hade en önskan om att automatisera en monteringslinje för att optimera sin produktion. De ville dessutom hitta en lösning för att förenkla logistiken med mellanlagringen och monteringen. Vi utgick från digitala ritningar och började skissa upp förslag. Resultatet blev fyra olika produkter i ett gemensamt tråg samt ett enskilt tråg. Projektet blev väldigt lyckat och kunden behöver nu inte längre röra produkterna förän de monteras ihop på linan.

Biotage - FilterBox

2021-12-07


På uppdrag av vår kund gjorde vi en FilterBox för plasmafiltrering. Vi fick maskinens utformning och började därifrån. Boxarna körs i 97% R-PET och används tillsammans med Biotages filtereringssystem över hela världen..